صفحه اصلی / رزومه استاد مردانی

رزومه استاد مردانی

تحصیلکرده استرالیا

شاگرد jacks Richard

مترجم ریاست جمهوری

مترجم بازیکنان تیم ملی فوتبال

15 سال مترجم و مدرس در اروپا و آسیا

مدرس اساتید موسسات برتر تهران

ممتهن آیلتس

نمره 9 در 4 مهارت آیلتس

نظریه پرداز و زبان شناس و مدیریت سیستم های آموزشی