صفحه اصلی / دوره های آموزشی / مکالمات عمومی

مکالمات عمومی

مکالمات عمومی

مکالمات عمومی در آکادمی زبان آرین در سه بخش کلی برنامه ریزی شده است

۴ ماه مکالمه

بر اساس پکیج انحصاری آکادمی زبان آرین

۱- کتاب مکالمات عمومی بر اساس ویدوهای آموزشی ۲- کتاب ۱۰۰۰ عبارت و اصلاح در زبان انگلیسی – ۳ oxford word skill 

هدفگذاری از این دوره این است که زبان آموز تا ۸۰ درصد زبان مادری خود را بتواند به انگلیسی صحبت کند با تضمین ۱۰۰ درصد یادگیری.فقط با یک جلسه تفاوت را متوجه خواهید شد

با ما به موفقیت میرسید

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

آموزش مکالمه انگلیسی به روش آرین، نام دوره آموزشی : مکالمات عمومی (General Conversation)   با روش communicative همراه با کلیپ ویدئو های آموزشی

اهداف:

  • یادگیری و آموزش مکالمه‌ انگلیسی مرحله به مرحله از سطح مبتدی تا متوسط مانند زبان مادری
    • تقویت و تأکید بر دو مهارت گفتاری و شنیداری در مکالمه انگلیسی
    • آموزش مکالمه انگلیسی ،تمرین و تکرار مکالمات در تمامی موضوعات عمومی با استفاده از روش Situational  مکالمات انگلیسی در موقعیتهای مختلف
    • تسریع در یادگیری مکالمه همگام با گذراندن دوره‌های آموزش مکالمه انگلیسی

نویسنده این کتاب دکتر آرین میباشند که تجربیات بیش از یک دهه آموزش که محوریت آن پوشش مکالمات روزمره میباشد را در این کتاب آورده تا عزیزانی که وقت زیادی برای یادگیری مکالمه انگلیسی ندارند را  زودتر به اهدافشان برساند.

برای اطلاع از شهریه کلاس ها اینجا را کلیک کنید

در این کتاب شما یاد خواهید گرفت:

کلمات، نکات، سوالات با جواب، اصطلاحات، توصیفات، تکنیکهای گفتاری، لهجه های مختلف، کلیپ های ویدئویی، عبارات و جملات در ضمن همراه با ترجمه نیز میباشد.

کتاب آموزش مکالمه انگلیسی

تدریس در هر جلسه بر اساس مراحل ذیل میباشد:

۱- مرحله آمادگی : کلمات جدید و نکات درس را خوانده ((points) تا آمادگی لازم برای یادگیری درس جدید را داشته باشند .

۲-    مرحله اصلی: در این مرحله که مهمترین قسمت است ویدیو درس را دیده و با مکالمات انگلیسی و شخصیتهای داخل درس و گفتگوهای آنها آشنا میشوید. مشاهده ویدیو را به هدف ترجمه کردن و درک فهم داستان آموزشی باید انجام شود، با جزییات کامل، کلمه به کلمه و جمله به جمله. همچنین به سوالات درس که برای نمونه با جواب آمده اند دقت فرمایید و بعد برای هر سوال جواب خود را بنویسید.

۳- مرحله سوم:در این مرحله شما باید فهم ذهنی خود را درباره درس با زبان و کلام خودتون  توضیح دهید. در اینجا شما مورد آزمایش قرار خواهید گرفت که مهارت  گفتاری شما چطور است. به این تمرین paraphrase  میگویند. توصیف با کلام خودتون.

برای مثال: یک درس

مرحله اول

Lost& Found

Points of Lost& Found, read and learn carefully English conversation

word translation
کلمه ترجمه
Wake up چشم باز کردن و بیدار شدن از خواب
get up از تخت خواب بلند شدن و سراغ کارو زندگی رفتن
toss around غلتیدن در تخت خواب
Lets toss up بیایین شیر یا خط بندازیم
hesitation sense حس بی میلی
Early morning person شخص سحر خیز
Early bird  catch a worm. سحر خیز باش تا کامروا باشید
Night person شخصی که دیر میخوابد و دیر بلند میشود
On time=at exact time سر موقع= زمان دقیق
in time=little sooner or later یکم زودتر یا دیرتر
Its time to go وقت رفتن است
Its time to eat وقت خوردن است
 Its time to sleep وقت خوابیدن است
try to be at 7 sharp سعی کن باشی راس ساعت ۷
Knock the door when we enter somewhere بزن به در وقتی وارد جایی میشوی
 Adjust Alarm clock=wind up clock تنظیم کردن ساعت
 Absent minded =forgetful person ذهن فراموش کار= شخص فراموش کار
Busy mind ذهن شلوغ
Messy person=dirty person شخص شلخته=شخص کثیف
Neat, clean person تمیز ،شخص پاکیزه
Organized person شخص قانونمند و منظبت
disorganized person شخص بدون نظم و برنامه
Discipline of mind نظم ذهن(آرامش فکری)
Silence of mind آرامش ذهن(تمرکز)
Silent Street خیابان آرام
I like to walk in the silence of the morning دوست دارم که در سکوت صبح قدم بزنم
Jack is present. جک حاضر است
Your presence has enlightened our meeting. حضور شما محفل مارا نورانی کرده است
Put your cell phone on silent تلفن خود را روی سکوت بگذارید
Taxi =cab تاکسی
taxi fare کرایه تاکسی
Taxi station ایستگاه تاکسی
gas station پمپ گاز
police station ایستگاه پلیس
news stand روزنامه فروشی
Wallet کیف پول
purse کیف زنانه
handy bag کیف دستی
back bag کوله پشتی
Briefcase کیف سامسونت
luggage وسایل سفر
baggage چمدان
suitcase چمدان
New dress لباس جدید
old dress لباس قدیمی
makes up bag کیف آرایش
cosmetics لوازم آرایش
A friend in need is a friend in deed دوست آن است که بگیر دست دوست در پریشان حالی و نگرانی
Common= hurry up زود باش عجله کن
Are you ready? آیا آماده هستید
Im in hurry من عجله دارم
Get ready, its late آماده باش ، دیر شده
Sorry for being late ببخشید برای دیرکردنم
sorry Im late ببخشید که دیر آمدم
You are goanna be late=you are going to be late دیرت میش ها= دیر خواهی رسید
Im looking for my purse من دنبال کیفم میگردم
I lost my key chain من دسته کلیدم را گم کردم

مرحله دوم

۱-Are you forgetful person? To some extent, I sometimes forget things and leave them behind.

۱-   آیا شخص فراموشکار هستی؟ تا حدی، من بعضی وقتها فراموش میکنم چیزهارو و جاشون میگذارم.

۲-Why people sometimes forget their stuff?This is Because they have busy mind and dont have discipline of mind forget their stuff. When people have silence inside، they have concentration then they never forget things.

۲- چرا افراد بعضی وقتها فراموش میکنند وسایلشون رو؟ چونکه آنها دارند ذهن شلوغ و ندارند نظم ذهنی و فراموش میکنند وسایلشان را. وقتی مردم آرامش درونی دارند آنها تمرکز دارند و هرگز فراموش نمیکنند چیزهاشون و.

۳-Are you man of discipline?yes, most of the time I have discipline at my jobs.

۱-       آیا شما مرد منظمی هستید؟ بله اکثر وقتها من نظم دارم تو کارهام.

۴-Do you do your room? Yes I always myself do my room and bed .

۴-آیا شما اتاق خود را مرتب میکنید؟ بله من همیشه مرتب میکنم اتاقم و تخت خوابم را .

۵-Do you do your bed yourself? No my wife usually does my bed.

۲-   آیا شما مرتب میکنید اتاق خودتون را؟ نه همسرم معمولا تختم و مرتب میکند.

۶-Do you have discipline of mind? Yes, I have discipline of mind, I do my jobs with discipline.

۳-   آیا شما نظم ذهنی دارید؟ بله من دارم نظم ذهنی و انجام میدهم کارهام را با نظم و ترتیب.

۷-Are you an absent minded person? No I never forget things, because I always concentrate at my jobs.

۴-   آیا شما فراموش کار هستید؟ نه من هرگز فراموش نمیکنم وسایلم را. چونکه من همیشه تمرکز میکنم تو کارهام.

۸-Who do you live with? I live with my family, wife and children.

۵-   با کی زندگی میکنی؟ من زندگی میکنم با خانواده ام همسرم و بچه هام.

۹-Do you have a partner to share with? Costs of living in America is high. Expenses of living in America are high. When I studied at university I had a partner and we shared a flat with expenses of it.

۶-   آیا شما شریک زندگی دارید که هزینه های زندگی رو با او تقسیم کنید؟ هزینه های زندگی در آمریکا بالاست . خرج و مخارج زندگی در آمریکا بالاست . وقتی در دانشگاه درس میخواندم یک شریک زندگی داشتم و تقسیم کردیم یک واحد آپارتمان با خرج و مخارجش را .

۱۰-Do you like a messy person, why? No I dislike to be with messy persons .

۱۰-آیا شما شخص شلخته را دوست دارید؟ چرا؟ نه من خوشم نمیاد که با افراد کثیف باشم.

۱۱-Do you adjust alarm clock to wake up? Yes I usually adjust alarm clock before I go to sleep.

۱۱-   آیا شما تنظیم میکنید ساعت زنگ دار را که بیدار شوید؟ بله من معمولا تنظیم میکنم ساعت و قبل از اینکه بروم و بخوابم.

۱۲-Do you go by taxi agency to airport or by personal car, why?

I prefer to take a taxi because its more comfortable and I don’t waste my time.

۱۲-   آیا شما با آژانس میروید به فرودگاه یا با ماشین شخصی میروید؟ من ترجیح میدهم که تاکسی بگیرم چونکه هست راحت تر و من تلف نمیکنم زمانم را.

۱۳-What do you do when you have a travel tomorrow? I usually get my necessities ready and I pack my baggage .

I put my passport and some cash in my wallet, I try to get a map not to get lost in foreign country. I reserve a taxi a night before travel.

I plan for my travel to enjoy my time. To take the advantage of  my time.

I manage the time so I can enjoy my travel better.

۱۳-   چیکار میکنی وقتی فردا سفر داری؟ من معمولا ملزومات سفرم را آماده میکنم و جمع میکنم چمدان و وسایل سفر را. من پاسپورت و مقداری پول میگذارم تو کیفم و سعی میکنم تا نقشه داشته باشم که گم نشوم در کشور خارجی . من رزرو میکنم یک تاکسی یک شب قبل از سفر.

من برنامه ریزی میکنم برای سفرم که از زمان بیشتر لذت ببرم. که بهترین استفاده از زمان را ببرم . من مدیریت میکنم زمان را که لذت ببرم از سفرم بیشتر.

۱۴-Which is better, to travel alone or with family? It depends on the place. If I travel to a new place or strange place I prefer to go with my family. If I travel to near cities I travel alone. Or if I have a friend, in other countries I also go alone.if I go for business I go alone and if I go for fun, I go with my family.

۱۴-   کدوم یکی بهتر است سفر کنی به تنهایی یا با خانواده؟ بستگی داره به مکانش. اگر من سفر کنم به جای جدید ، نا آشنا من ترجیح میدهم که برم با خانواده. اگر سفر کنم به جاهای نزدیک من به تنهایی میروم. یا اگر من یک رفیق داشته باشم در کشورهای دیگر، من به تنهایی میروم.

۱۵-Which one do you prefer to travel, by plane or train? Why?

I prefer to travel by plane because its faster and safer. Its high class and cleaner. Its comfortable,the services and entertainment are highly satisfactory ,but on the other hand, trains are cheaper , noisier, busier place with a lot of shakes .

۱۵-   کدوم یکی را ترجیح میدهید، که سفر کنید با هواپیما یا قطار؟ چرا؟ من ترجیح میدهم که سفر کنم با هواپیما چون که سریعتر و امن تر است. کلاس بالایی دارد و تمیزتر است. راحت است به علاوه سرویس ها و تشریفات و پذیرایی در حد بالایی رضایت بخش هستند اما از طرفی دیگر قطارها ارزانتر ، پر سروصداتر و شلوغتر با تکانهای زیادی میباشند.

۱۶-How much is the taxi fare, from here to Paris airport? Its normally 80 dollars.

۱۶-    چقدر کرایه تاکسی است از اینجا تا فرودگاه پاریس ؟ معمولا ۸۰ دلار است

۱۷-How long does it take? It usually takes 40 minutes.

۱۷-   چه مدت زمانی طول میکشد؟ معمولا ۴۰ دقیقه طول میکشد.

۱۸-Do you change money currency in exchange shop before traveling or after ? I usually change it in exchange shop.Its better to change before going, maybe you see some interesting things and you like to buy, but you have not any dollars and it will be wet blanket. It’s a risk in fact.

۱۸-   آیا واحد پولتون و عوض کنید  در صرافی یا بعد از رسیدن شما تغییر میدهید؟ منم معمولا تغییر میدهم در صرافی. بهتر است که تغییر دهیم قبل از رفتن . ممکن است شما ببینید چیزهای جالبی را و دوست داشته باشید که بخرید، اما شما دلار ندارید که بخرید و ضد حال میشود . در حقیقت یک ریسک است.

۱۹-How many times in a year do you travel, business or pleasure?

When I have mission from my company I have to travel and would be business travel, but normally I travel each season. For example in winter I travel to Dubai or warm countries and in summer I travel to turkey and Russia for pleasure.

مرحله سوم

Paraphrase (explain on your own words)

با کلام خودتان توصیف کنید

The story was about a girl that didnt have discipline in her life . she was not organized and was also forgetful person  , actually she was a messy girl.

داستان در مورد دختری بود که نظم نداشت در زندگیش. او نبود با نظم و قانونمند و همچنین فراموشکار هم بود. در حقیقت او دختر شلخته ای بود.

she had a trip to Italy but even didnt wind up her clock and was going to miss her flight. On the other hand she had a helpful and supportive friend that was getting her works right. She had 2 hours time to pack all her  luggage and get to airport , some thing impossible.

یک سفر به ایتالیا داشت اما حتی ساعتش را هم کوک نکرد و داشت میرفت که سفرش را از دست دهد. از طرف دیگر او داشت یک دوست یاری دهنده و حامی که کارهاش را انجام میداد. او ۲ ساعت زمان داشت تا تمام وسایلش را جمع کند و برسد به فرودگاه که یک چیز ناممکنی  بود .

She was looking for her stuff  such as passport, wallet, glasses and …

او دنبال وسایلش میگشت مثل پاسپورت ، کیف پول و عینک و

She was also clumsy girl that sat on her glasses and broke and smashed .

همچنین دختر دست و پا چلفتی بود که روی عینکش نشست و شکست و لهش کرد.

Finally she packed all her baggage but on the way to airport she remembered that didnt bring luggage with herself so she had to come back and take the suitcase but I have doubt whether she could get the flight or not.

در نهایت تمام وسایل سفرش را جمع کرد اما تو راه فرودگاه یادش آمد که نیاورده بود چمدانش رو با خودش و مجبور بود برگردد و چمدانش را بگیرد اما من شک دارم که توانسته به پروازش برسد یا نه.

https://eitaa.com/englishamozeshh

https://www.aparat.com/amir100arian

https://www.instagram.com/alc100alc/

http://amirarian.blogfa.com/

درباره modir

از بچگی عاشق زبان انگلیسی بودم و کلاس انگلیسی را از 10 سالگی رسما شروع کردم تا 17 سالگی که مدرک FCE،TTC را گرفتم سپس در رشته مورد علاقم که عاشقش بودم تدریس کردم،3 سال مهاجرت به استرالیا نقطه عطف زندگیم بود و بعد از تحصیلات دانشگاهی در رشته آموزش زبان انگلیسی،ترجمه و MBA و تالیف 5 کتاب در حوزه مکالمه و آیلتس توانستم اندکی تاثیر گذار در تولید علم برای مردم عزیزم باشم و در حال حاضر آکادمی زبان آرین را مدیریت میکنم

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش انگلیسی تجاری خصوصی مکاتبات و مذاکرات بین المللی

بازرگانی و تجاری نیمه خصوصی

این دوره مخصوص بازرگانان، تجار، مدیران بازرگانی و شرکت ها ، علاقه مندان به زبان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

}) Call Now Buttonتماس با مدیریت