صفحه اصلی / آیلتس speaking

آیلتس speaking

آیلتس speaking

آیلتس speaking  در آکادمی زبان آرین در کلاسهای مختلف ضبظ میشود و در سایت موسسه جهت استفاده زبان آموزان بارگزاری میشود. عزیزان زبان آموز جهت استفاده از فایلهای IELTS SPEAKING به آپارات و انستاگرم موسسه مراجعه فرمایند.

۱ IELTS speaking test

۲ IELTS speaking test

۳ IELTS speaking test

۴ IELTS speaking test

۵ IELTS speaking test

بهترین کتاب قرن انگلیسی

۶ IELTS speaking test

۷ IELTS speaking test

۸ IELTS speaking test

۹ IELTS speaking test

IELTS in 15 minutes

۱۰ IELTS speaking test

  IELTS speaking TEST 11

IELTS speaking TEST 12

IELTS speaking TEST 13

IELTS speaking TEST 14

تور زبان انگلیسی

IELTS speaking TEST 15

IELTS speaking TEST 16

IELTS speaking TEST 17

IELTS speaking TEST 18

IELTS SPEAKING TEST 19

IELTS SPEAKING TEST ۲۰

۲۱ IELTS SPEAKING TEST

۲۲ IELTS SPEAKING TEST

۲۳ IELTS SPEAKING TEST

https://www.instagram.com/alc100alc/

https://www.aparat.com/amir100arian

})